Přihláška

Jméno a přijmení:
E-mail:
Telefon:
Datum zahájení výuky: (orientační datum)
O jaké ŘO máte zájem:
Případné dotazy:

 

 Po odeslání přihlášky Vám zašleme nejpozději do druhého dne tyto formuláře k vytištění a vyplnění:

 • formulář - žádost o řidičské oprávnění
 • formulář k potvrzení lékařské prohlídky
 • podrobné informace k zahájení výcviku

 

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!

 

 auta-provoz

ASOCIACE AUTOŠKOL RADÍ POTENCIONÁLNÍM ŽÁKŮM

Cílem výuky a výcviku v autoškole je naučit vás, absolventy kurzů, základním návykům a dovednostem, které budete potřebovat pro bezpečné ovládání motorového vozidla. Úspěšný vývoj vaší kariéry řidiče tedy závisí na výběru autoškoly, která vám poskytne kvalitní přípravu tak, abyste získaný základ mohli samostatně rozvíjet.

Rozhodování při výběru dobré autoškoly vám může usnadnit následující návod.

Základní informace

Dobrá autoškola disponuje:

1. kanceláří a schválenou učebnou,

která je kromě běžné školní výbavy dnes již standardně vybavena audiovizuální technikou, případně trenažéry  nebo výpočetní technikou a učebními pomůckami – obrazy a videa jsou již zastaralé a neodpovídají moderně vedené  výuce – výuka není pouze naučení se testových otázek – pouze zvládnutí testových otázek z vás dobré řidiče skutečně neudělá!

2. výcvikovými vozidly,

které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají současným technickým požadavkům, jsou schválena pro výcvik v autoškole,

3. učitelem nebo týmem učitelů,

kteří mají odpovídající pedagogické vlastnosti, kvalifikaci a bohatou praxí
– u autoškoly, která nemá tým učitelů vám hrozí, že při jejich možné nemoci můžete čekat na pokračování výcviku i několik týdnů

4. platným ceníkem,

který obsahuje kalkulaci výkonů a úplnou cenovou nabídku včetně doplatků za zkoušky, prostoje, doplňující výuku a výcvik, opravné zkoušky, popřípadě i nabídku poskytovaných slev či splátek, jakož i termíny a způsoby jejich úhrady

Doplňující informace

1. Vzhledem k tomu, že budete plátci služby, vyplatí se vám získat přehled o více autoškolách ve spádové oblasti. K ověření shora uvedených skutečností vám doporučujeme osobní návštěvu, při níž požadujte:

 • informace o zahájení, průběhu, rozsahu a druhu výuky teorie a praktického výcviku
 • předběžný odhad délky vaší přípravy a přehled termínů závěrečných zkoušek
 • informace o postupu při opravných zkouškách a o způsobu jejich organizace
 • vysvětlení vašich základních práv, nároků a povinností

Nenechte se odbýt sdělením, že odpovědi na tyto otázky se dozvíte během úvodní hodiny, tedy až po zahájení výuky.

2. Autoškola musí postupovat podle učebních osnov, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Dobrá autoškola vás informuje sama, případně vám umožní nahlédnout do pedagogické dokumentace.

3. Zapamatujte si základní zásady platné pro výcvik a zejména dbejte, aby:

 • vyučovací hodina trvala 45 minut,
 • před započetím výcviku musíte absolvovat seznámení s vozidlem, teorii jízdy a základy pravidel silničního provozu
 • výcvik v řízení vozidla u jednoho žadatele netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně,
 • vám provozovatel  autoškoly při zahájení výuky a výcviku vydal průkaz žadatele a průběžně v něm prováděl záznamy o vaší účasti na praktickém výcviku / průkazku máte až do zkoušek u sebe /

Je zřejmé, že vynechání osobní návštěvy při výběru autoškoly a podcenění jejího významu, nemůže vést k získání přesvědčivých informací, které potřebujete k uvážlivému rozhodnutí. Osobní zkušenost a první dojmy je vhodné porovnat i s poznatky vám dobře známých absolventů vytipované autoškoly. Vnímejte však tyto informace jako podpůrné hledisko, v němž většinou převládá hodnocení vlastností učitele nad ostatními atributy autoškoly, které je často poměřované vlastní úspěšností či neúspěšností a ochotou či schopností absolventa vyjádřit objektivní názor.

4. Měli byste si také uvědomit, a to prosím považujte za poslední důležitou informaci, že u zvolené autoškoly můžete požádat o předčasné ukončení docházky a převod do jiné autoškoly.

Za chybný krok je třeba označit zejména preferování autoškol, které se podbízejí nejnižšími cenami, přičemž o jejich ceníku, ale i o autoškolách samých, nevíte téměř nic.

Počáteční úspora se tak může citelně prodražit především dokupováním doplňující výuky a výcviku, placením opravných zkoušek a také nežádoucím prodloužením doby získání řidičského průkazu.